Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

talkandtalk
0259 6f5c
Reposted fromlaluna laluna viate-quiero te-quiero
talkandtalk
Najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "Musiałem Ci o tym opowiedzieć". 
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viate-quiero te-quiero
talkandtalk
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viate-quiero te-quiero
talkandtalk
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viate-quiero te-quiero
talkandtalk
Pozwoli pan, że coś mu powiem: większość ludzi przechodzi przez życie, nie zdając sobie sprawy nawet z piątej części tego, do czego są zdolni. Mają małe myśli, robią małe rzeczy i mieszkają w małych domach. Są mali, mimo że mogliby być wielcy.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viate-quiero te-quiero

March 26 2017

March 20 2017

talkandtalk
Człowiek miewa w życiu takie chwile, że lubi otaczać się przedmiotami, które przypominają smutek.
— Bolesław Prus "Kamizelka"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viadistraacted distraacted

March 06 2017

9612 942c 500
talkandtalk
5966 1a64 500
Reposted fromgifluv gifluv vianastypsychotic nastypsychotic
talkandtalk
talkandtalk
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja vianastypsychotic nastypsychotic
talkandtalk
Reposted fromlaluna laluna vianastypsychotic nastypsychotic
talkandtalk
2337 7d8b 500
Reposted fromte-quiero te-quiero vianastypsychotic nastypsychotic
talkandtalk

ourbodiesglow:

me as hell

talkandtalk
talkandtalk
‘You’ll stay with me?’
‘Until the very end.’
J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows
(via theliteraryjournals)
Reposted fromscarletsailor scarletsailor

March 04 2017

talkandtalk
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.
talkandtalk
Każdy zasługuje na drugą szansę,
nieliczni także na trzecią,
czwartej nie dawaj nikomu.
— Katarzyna Michalak
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawabnicu wabnicu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl